.
Ansvarsfrihet
  • Associationsrätt

Ansvarsfrihet

Carl Svernlöv

Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

0
Ansvarsfrihet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Här behandlas frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen ska fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats för att spegla utvecklingen i lag och praxis.