.
Ansvarsfrihet
  • Associationsrätt

Ansvarsfrihet

Carl Svernlöv

Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

Produkt-id: 7472274276518
ID: P000041973

893 kr (exkl. moms)

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen ska fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis.

I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats för att spegla utvecklingen i lag och praxis.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139311393.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000041973", "primary"=>"true", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047C1243", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "subtitle"=>"Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1679", "id"=>"D7A75382AFD6E700C125753E002F9C83", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl", "lastname"=>"Svernlöv"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"38", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "priceresellers"=>"625", "size"=>"318", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-11-16", "publicerat_timestamp"=>1668556800}