Ansvar vid finansiell rådgivning
Norstedts Juridik

Ansvar vid finansiell rådgivning

64100

641 kr

Boken beskriver innehållet i de regler som styr ansvaret vid finansiell rådgivning och hur dessa skall tolkas. Högsta domstolens praxis på området är ännu sparsmakad, men underrätterna har sedan ett tiotal år tillbaka försett oss med avgöranden rörande skadeståndskrav mot värdepappersinstitut. Boken redogör för olika moment i bedömningen av institutens ansvar med utgångspunkt i tingsrätts- och hovrättsfall. Den innehåller även ett avsnitt om betänkandet bakom den kommande lagen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 120
  • Utgiven: 2003
  • ISBN: 978-913900937-5