Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheten
Justitiedepartementet

Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheten

8000

80 kr

En särskild utredare ska kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.
Produktdetaljer: