Anställningsskydd
Norstedts Juridik

Anställningsskydd

En lagkommentar

168800

1,688 kr (exkl. moms)

Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senaste årens rättspraxis har rättsläget nyanserats och utvecklats. Den europeiska arbetsrätten ägnas stor uppmärksamhet. Kommentaren innehåller en redovisning av de europeiska domstolarnas avgöranden och deras betydelse för anställningsskyddet.I kommentaren behandlas också förhållandet mellan anställningsskyddslagen och andra lagar som har betydelse på detta område, t.ex. diskrimineringslagen, socialförsäkringsbalken och de särskilda reglerna om offentlig anställning.Denna elfte upplaga bygger på rättsutvecklingen fram till våren 2016.Omfattande sakregister och rättsfallsregister hjälper läsaren att tillgodogöra sig innehållet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 11
  • Omfång: 854
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 9789139114741
  • Ämnen: Arbetsliv