Anställningsskydd vid övergång av verksamhet
Norstedts Juridik

Anställningsskydd vid övergång av verksamhet

34700

347 kr (exkl. moms)

Reglerna om övergång av verksamhet uppmärksammas allt oftare. Det kan gälla omstruktureringar i såväl privat som offentlig verksamhet. Tommy Iseskog redogör för regelverket och de praktiska frågeställningar som kan förekomma vid övergång av företag, verksamhet eller delar av verksamhet från en ägare till en annan. I denna tredje upplaga är samtliga avsnitt uppdaterade.
Produktdetaljer: