.
Anställningsskydd
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Anställningsskydd

Lars Lunning, Gudmund Toijer

En lagkommentar

Produkt-id: 4335687565356
ID: 241DA9A4C1A3F6A48525803E004756E4

2.054 kr (exkl. moms)

Anställningsskydd

Anställningsskydd

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senaste årens rättspraxis har rättsläget nyanserats och utvecklats. Den europeiska arbetsrätten ägnas stor uppmärksamhet. Kommentaren innehåller en redovisning av de europeiska domstolarnas avgöranden och deras betydelse för anställningsskyddet.I kommentaren behandlas också förhållandet mellan anställningsskyddslagen och andra lagar som har betydelse på detta område, t.ex. diskrimineringslagen, socialförsäkringsbalken och de särskilda reglerna om offentlig anställning.Denna elfte upplaga bygger på rättsutvecklingen fram till våren 2016.Omfattande sakregister och rättsfallsregister hjälper läsaren att tillgodogöra sig innehållet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139114741.png", "type"=>"print", "product_id"=>"241DA9A4C1A3F6A48525803E004756E4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"241DA9A4C1A3F6A48525803E004756E4", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047811411", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En lagkommentar", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0594", "id"=>"3575630D2ACFFC69C125753C00302EAD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Lunning"}, {"contact_id"=>"1515", "id"=>"BF3188FF67BC776CC12575430055A698", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gudmund", "lastname"=>"Toijer"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"63", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"11", "priceresellers"=>"1435", "size"=>"854", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-09-14", "publicerat_timestamp"=>1473811200}