Anställning vid en statlig myndighet
Norstedts Juridik

Anställning vid en statlig myndighet

33100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

331 kr

Författare:
Kristina Ahlström
Anställning vid en statlig myndighet nominerades 2011 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.Villkoren för anställning vid en statlig myndighet har förändrats. Utvecklingen har gått från en omfattande offentligrättslig till en alltmer privaträttslig reglering. Förändringen ställer krav på ökade kunskaper hos de statliga arbetsgivarna.Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, personalchefer, personalhandläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 186
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 978-913911086-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Kristina Ahlström
Villkoren för anställning vid en statlig myndighet har förändrats från en omfattande offentligrättslig till en alltmer privaträttslig reglering. Företrädare för statliga arbetsgivare måste känna till båda dessa rättsområden när det gäller rekrytering av personal.Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och den nya förvaltningslagen som trätt i kraft den 1 juli 2018. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913911086-6