Anställning under viss kompletterande utbildning. Prop. 2015/16:23
Utbildningsdepartementet

Anställning under viss kompletterande utbildning. Prop. 2015/16:23

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag till ändring i skollagen (2010:800), som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i skollagen ska bemyndigas att, med undantag från bestämmelserna om legitimations- och behörighetskrav, meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar.
Produktdetaljer: