Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (LVFS 2009:8), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:56
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (LVFS 2009:8), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:56

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2009:8.
Tryckt upplaga: