Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, föreskrifter
Läkemedelsverket

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändras av LVFS 2015:2 och HSLF-FS 2018:56, se längre ned..
Tryckt upplaga: