Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, föreskrifter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2018:29 (best.nr 17318029HSLF) och HSLF-FS 2015:18.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se