.
Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2015:18
  • Ekonomi
  • Hälsa och sjukvård
  • Offentlig rätt

Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2015:18

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2015:18

Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2015:18

Om publikationen

Ändring av TLVFS 2011:3.
Från och med 1 juli 2015 ges Tandvårds- och läkmedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. De ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.

I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning