Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2018:29
Socialstyrelsen/Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar, ändrade föreskrifter (TLVFS 2011:3). HSLF-FS 2018:29

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2011:3 (best.nr 17311-03)
Behöver du tillgång till samtliga nya författningar från myndigheten så finns även möjlighet att prenumerera kalenderårsvis på alla författningar, se best.nr C50173. Norstedts Juridik säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: