Ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, föreskrifter
Skolverket

Ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, föreskrifter

6300

63 kr

Skolverkets föreskrifter om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning samt 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394).

Ändrad genom SKOLFS 2009:29.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: