Ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2). HSLF-FS 2015:16
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2). HSLF-FS 2015:16

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2008:2.

Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Tryckt upplaga: