Anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB, allmänna råd

2000

20 kr

Produktdetaljer: