Anskaffningsvärde för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen av aktier i AB Custos, allmänna råd
Riksskatteverket

Anskaffningsvärde för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen av aktier i AB Custos, allmänna råd

2000

20 kr (exkl. moms)

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: