Anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier, allmänna råd
Riksskatteverket

Anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier, allmänna råd

2100

21 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: