Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1. Prop. 2016/17:197
Socialdepartementet

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1. Prop. 2016/17:197

35900

359 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att flytta över ansvaret för anmälda organ på det medicintekniska området från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till den myndighet som regeringen bestämmer.Förslagen syftar också i övrigt till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets EU-förordningar på det medicintekniska området. Förordningarna rör medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.