Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1. Ds 2016:40
Socialdepartementet

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1. Ds 2016:40

17000

170 kr

Förslag att flytta över ansvaret för anmälda organ på det medicintekniska området från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till en annan myndighet som regeringen bestämmer.Förslagen syftar också i övrigt till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentet och rådets kommande EU-förordningar på det medicintekniska området. Förordningarna rör medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: