Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. Ds 2018:27
Socialdepartementet

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. Ds 2018:27

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till lagändringar som syftar till att anpassa svensk rätt till kommissionen delegerade förordning (EU) nr 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!