Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel . Prop. 2018/19:106
Socialdepartementet

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel . Prop. 2018/19:106

16000

160 kr (exkl. moms)

Förslag om annpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel.
  • Nationella bestämmelser som motsvarar materiella bestämmelser i EU-förordningen tas bort.
  • Tillsyns- och kontrollansvar ökas.
  • Tillstånd ges bara åt den som har förutsättningar.
Tryckt upplaga: