Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Prop. 2017/18:115
Justitiedepartementet

Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Prop. 2017/18:115

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om ändringar i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. l dataskyddsförordningen.

EU:s dataskyddsförordning, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. I propositionen finns förslag till anpassningar av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen.
Tryckt upplaga: