Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder, föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder, föreskrifter och allmänna råd

2700

27 kr (exkl. moms)

Ändras av SJÖFS 2014:22. Upphäver SJÖFS 1992:10.
Tryckt upplaga: