Anpassad miljöprövning för en grön omställning. Ds 2018:38
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Anpassad miljöprövning för en grön omställning. Ds 2018:38

9500

95 kr (exkl. moms)

Anpassad miljöprövning för en grön omställning. Ds 2018:38

Anpassad miljöprövning för en grön omställning. Ds 2018:38

Om publikationen

Utredningen lämnar förslag på hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv.

Ur innehållet:
  • Tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder kring införandet av ändringstillstånd betraktas som framgångsrika och har bidragit till en effektivare och mer ändamålsenlig miljöprövningsprocess.
  • En så kallad grön gräddfil, ett förtursförfarande för vissa mål och ärenden, är inte ändamålsenlig med nuvarande prövningsorganisation och miljölagstiftningens systematik.
  • En utökad möjlighet att anmäla ändringar av tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter bör ses över för att underlätta genomförandet av miljöförbättrande åtgärder, samt att en e-tjänst för ansökan om tillstånd bör införas för att underlätta miljötillståndsprövningen.
.