Anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter. MSBFS 2018:7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter. MSBFS 2018:7

7000

70 kr (exkl. moms)

För komplett underlag: beställ även MSBFS 2018:8, beställningsnr: 19118-08, länk finns längre ned.
Tryckt upplaga: