.
Anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:3
  • Hälsa och sjukvård
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:3

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:3

Anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:3

Om publikationen

Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel coh folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Folkhälsomyndigheten omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör lagstiftningen om alkohol, tobak, hälsofarliga varor och miljöhälsa. I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning

.