Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Anmälan av lagerberedning, Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:5
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Anmälan av lagerberedning, Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:5

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: