Anmälan av anmälningpliktig sjukdom i vissa fall; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:7
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Anmälan av anmälningpliktig sjukdom i vissa fall; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:7

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: