Anmälan av anmälningpliktig sjukdom i vissa fall, ändring i föreskriften (HSLF-FS 2015:7) Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:26
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Anmälan av anmälningpliktig sjukdom i vissa fall, ändring i föreskriften (HSLF-FS 2015:7) Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:26

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: