.
Anläggningslagen. En kommentar
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt
 • Kommunalrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Samhällsplanering

Anläggningslagen. En kommentar

Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
45200

452 kr (exkl. moms)

Anläggningslagen. En kommentar

Anläggningslagen. En kommentar

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 196
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Gula Biblioteket
 • ISBN: 9789139026655
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar: Fastighetsrätt, Kommunalrätt, Offentlig förvaltning, Samhällsplanering
 • Författare: Barbro Julstad, Tomas Vesterlin

Om boken

Det är nästan 50 år sedan anläggningslagen trädde ikraft 1 juli 1974. Det finns således omfattande erfarenhet av tillämpningen såväl när det gäller inrättande av gemensamhetanläggningar som upplåtelser av rättigheter rörande enskilda vägar. Lagkommentaren till anläggningslagen i Norstedts Juridiks Gula bibliotek är ny för år 2022 och grundar sig på förarbeten, rättspraxis och annan erfarenhet under lång tid av tillämpning.

Kommentaren är uppbyggd som en klassisk lagkommentar där varje paragraf behandlas för sig. Vid tillämpning av anläggningslagen så samverkar emellertid, som alltid vid åtgärder av betydelse för fastighetsindelningen och rättighetsupplåtelse i eller för olika fastigheter, flera bestämmelser med varandra. För att underlätta förståelsen innehåller kommentaren därför hänvisningar mellan olika regler. Av samma skäl finns hänvisningar till andra lagar, och enskilda bestämmelser däri, som är av betydelse för genomförandet av förrättningar enligt anläggningslagen.

Kommentaren innehåller även hänvisningar till rättspraxis genom korta referat till olika rättsfall vid varje paragraf när sådana finns.