Anhöriginvandrare och deras familjer
Statistiska centralbyrån/SCB

Anhöriginvandrare och deras familjer

15000

150 kr (exkl. moms)

Rapporten följer invandrarna som kommit till Sverige mellan 1997 och 2005 och ser hur stor följdinvandring de har gett upphov till fram till och med år 2006. Detta är värdefull kunskap i arbetet med SCB:s årliga befolkningsprognos för att bättre kunna förutse den framtida invandringen.

Resultaten visar bland annat att det kommer fler anhöriga till män än till kvinnor och att invandrare i 20-års- eller i 40-årsåldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar.

Produktdetaljer: