Anhöriga som ger omsorg till närstående
Norstedts Juridik

Anhöriga som ger omsorg till närstående

10500

105 kr (exkl. moms)

Socialstyrelsen genomförde 2012 en pilotundersökning för att kartlägga anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser. Sammanfattningsvis kan Socialstyrelsen konstatera bl a följande:
  • Omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion och är inte bara ett komplement till hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  • I de flesta fall är omsorgsgivandet ett frivilligt åtagande men omfattningen och formerna är inte alltid självvalda.
  • Omsorgens omfattning har stor betydelse för graden av påverkan hos anhöriga.
  • Relationen mellan den som ger och den som tar emot omsorg har betydelse för hur givaren upplever situationen.
Produktdetaljer: