Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform. Ds 2017:40
Finansdepartementet

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform. Ds 2017:40

9500

95 kr

Med anledning av de nya EU-bestämmelserna redovisas bedömningar och förslag till författningsändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken.Vidare föreslås vissa författningsändringar för att bl.a. förbättra statistikansvariga myndigheters förutsättningar att framställa statistik.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: