Ändringar i postlagen. Prop. 2017/18:41
Näringsdepartementet

Ändringar i postlagen. Prop. 2017/18:41

7600

76 kr (exkl. moms)

Åtgärder behöver vidtas för att se till att posten fungerar och har god kvalitet i hela landet.

Den ökade digitaliseringen av samhället har inneburit ändrade kommunikationsmönster, och kontinuerligt minskande brevvolymer. Åtgärder behöver vidtas för att se till att det fortsatt kommer att finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Här föreslås därför att föreskrifter ska utfärdas om på vilket sätt den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av postförsändelser ska fullgöras. Vidare föreslås att den som tillhandahåller en posttjänst redovisar sin ekonomi och verksamhet. Det gäller uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av utvecklingen på postområdet och för bevakning av att posttjänsterna svarar mot samhällets behov och av att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 32
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2017/18:041
  • ISBN/Best.nr: PROP1718041
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning