Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn. Prop. 2017/18:119
Justitiedepartementet

Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn. Prop. 2017/18:119

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om:
  • kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,
  • placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller
  • det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.