Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34
  • Offentlig rätt

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34

9500

95 kr (exkl. moms)

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34

Om publikationen

Förslaget innebär ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslagen rör bestämmelser som reglerar förfarandet vid val till Sametinget. Bland annat innebär det att de som har rösträtt till Sametinget också ska vara valbar till Sametinget. Det innebär att kravet på svenskt medborgarskap för att få kandidera till Sametinget tas bort.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!