Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion
Finansdepartementet

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

15000

150 kr (exkl. moms)

Bland förslagen:

– AP-fonderna bör inte vara obligatoriska medlemmar i Arbetsgivarverket.– De icke-obligatoriska medlemmarna bör vara företrädda i arbetsgivarkollegiet efter samma principer som de obligatoriska medlemmarna.– Samtliga ledamöter i arbetsgivarkollegiet bör vara utsedda av regeringen.– Principerna för röstviktning ändras.