Ändring i Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2008:1) i anslutning till valförordningen (2005:874), ändrade föreskrifter
Valmyndigheten

Ändring i Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2008:1) i anslutning till valförordningen (2005:874), ändrade föreskrifter

7000

70 kr (exkl. moms)

VALFS säljs endast styckevis, finns alltså inte som prenumeration.
Produktdetaljer: