Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2018/19:61
Socialdepartementet

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Prop. 2018/19:61

8500

85 kr (exkl. moms)

Förslag att offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även angående bidrag till reparationer och i ärenden om bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation.

Sekretessen ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 16
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Prop. 2018/19:61
  • ISBN/Best.nr: PROP181961
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor