Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika. HSLF-FS 2015:12
  • Ekonomi
  • Hälso & sjukvard
  • Offentlig rätt

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika. HSLF-FS 2015:12

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika. HSLF-FS 2015:12

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika. HSLF-FS 2015:12

Om publikationen

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.