Ändring i lagen om vägtrafikregister. Prop. 2014/15:143
Näringsdepartementet

Ändring i lagen om vägtrafikregister. Prop. 2014/15:143

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ändringsförslagen innebär dels att ändamålen med behandlingen av personuppgifter i vägtrafikregistret förtydligas, dels att den registrerade ska kunna få direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret.