Ändring i förteckning över narkotika; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:54
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Ändring i förteckning över narkotika; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:54

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: