Ändring i förteckning över narkotika; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:54
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Ändring i förteckning över narkotika; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) HSLF-FS 2017:54

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Produktdetaljer: