Ändring i den europeiska överenskommelsen om hamnstatskontroll, tillkännagivande
Sjöfartsverket

Ändring i den europeiska överenskommelsen om hamnstatskontroll, tillkännagivande

6300

63 kr (exkl. moms)

Ersätter Sjöfartsverkets kungörelse SJÖFS1995:9.
Tryckt upplaga: