Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering. Prop. 2018/19:68
Socialdepartementet

Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering. Prop. 2018/19:68

8500

85 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga och som saknar viss föreskriven utbildning ska vara behöriga att utföra uppgifterna till och med den 30 juni 2022 i stället för till och med den 30 juni 2019.