Ändrade regler om säkerställda obligationer. SOU 2020:61
Finansdepartementet

Ändrade regler om säkerställda obligationer. SOU 2020:61

Betänkande från Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer (Fi 2019:10)

56300

563 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i november.

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.