Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Prop. 2017/18:150
Socialdepartementet

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Prop. 2017/18:150

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår i propositionen att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år. Förslaget innebär alltså en förkortning av den retroaktiva tiden.
Tryckt upplaga: