Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Ds 2017:11
  • Socialrätt
  • Sociala frågor

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Ds 2017:11

9500

95 kr (exkl. moms)

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Ds 2017:11

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Ds 2017:11

Om publikationen

Förslag om en månads retroaktivitet för att uppnå större enhetlighet mellan underhållsstöd och efterlevandestöd för barn till särlevande och avlidna föräldrar.

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet i samarbete med Arbetsmarknads- och Justitiedepartementet har gjort en översyn av regelverket för efterlevandestöd. Syftet har bland annat varit att barn vars ena eller båda föräldrar är avlidna och barn till föräldrar som är särlevande ska få ett mer enhetligt skydd.

Underhållstöd och efterlevandestöd ska ge barn till särlevande och avlidna föräldrar ett likvärdigt grundskydd, vilket var ett av syftena när efterlevandestödet infördes 2003. Arbetsgruppens förslag om en månads retroaktivitet syftar till att uppnå en större enhetlighet mellan underhållsstöd och efterlevandestöd. Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar kan lämnas för en månad före ansökningsmånaden, vilket enligt arbetsgruppen även borde vara fallet för efterlevandestöd.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!